تعداد بازدید: 2038
تاریخ انتشار: سه شنبه 6 اسفند 1398 - 8:14:0

فوتبال بوندس لیگا آلمان

 

هفته بیستم

جمعه 11 بهمن

هرتابرلین 0 - شالکه  0

 

شنبه 12 بهمن

ماینتس 1 - بایرن مونیخ  3

آگزبورگ  2 – وردربرمن  1

دورتموند 5  - یونیون برلین  0

هافن هایم 2 – بایرلورکوزن 1

دوسلدورف 1 – فرانکفورت  1

لایپزیش 2 - مونشن گلادباخ  2 

 

یکشنبه 13 بهمن

کلن 4 - فرایبورگ 0 

پادربورن 2 - وولفسبورگ 4 

 

هفته  نوزدهم

جمعه ٤ بهمن

دورتموند 5 - کلن 1 

شنبه ٥ بهمن

فرایبورگ 0 – پادربورن  2

یونیون برلین 2 – آگزبورگ  0

مونشن گلادباخ 3 – ماینتس  1

وولفسبورگ 1 – هرتابرلین  2

فرانکفورت  2 – لایپزیش  0

بایرن مونیخ 5  – شالکه 0

یکشنبه ٦ بهمن

وردربرمن 0 - هافن هایم 3 

بایرلورکوزن 3 - دوسلدورف 0 

 

هفته هجدهم

جمعه 27 دی
شالکه 2 - مونشن گلادباخ  0 

شنبه 28 دی

هافن هایم 1 – فرانکفورت  2 
دوسلدورف  0 – وردربرمن  1 
ماینتس 1 – فرایبورگ 2 
آگزبورگ 3 – دورتموند  5
کلن 3 – وولفسبورگ  1 
لایپزیش 3 - یونیون برلین  1 


یکشنبه 29 دی
هرتابرلین 0 - بایرن مونیخ  4 
پادربورن - بایرلورکوزن

 

هفته هفدهم

جمعه ٢٩ آذر

هافن هایم 2 - دورتموند 1

شنبه ٣٠ آذر

ماینتس 0 - بایرلورکوزن 1

لایپزیش 3 - آگزبورگ 1

شالکه 2 - فرایبورگ 2

بایرن مونیخ 2 - وولفسبورگ 0

کلن 1 - وردربرمن 0

هرتابرلین 0  - مونشن گلادباخ 0

 

یکشنبه ١ دی

دوسلدورف 2 - یونیون برلین 1 

پادربورن 2 - فرانکفورت 1 

 

هفته شانزدهم

ﺳﻪشنبه 26 آذر

وردربرمن 0 - ماینتس 5 
یونیون برلین 0 - هافن هایم  2 
آگزبورگ 3 - دوسلدورف  0 
دورتموند 3 - لایپزیش  3 
 

چهارشنبه 27 آذر

بایرلورکوزن  0 - هرتابرلین  1 

وولفسبورگ 1 - شالکه 1 

فرانکفورت 2 - کلن 4 

فرایبورگ 1 - بایرن مونیخ 3 

مونشن گلادباخ 2 - پادربورن 0 

 

هفته پانزدهم 

 

جمعه ٢٢ آذر

هافن هایم 2 - آگزبورگ  4 

 

شنبه ٢٣ آذر

ماینتس 0 – دورتموند  4

پادربورن 1 - یونیون برلین  1

بایرن مونیخ 6 – وردربرمن  1

کلن 2 – بایرلورکوزن  0

هرتابرلین 1 – فرایبورگ  0

دوسلدورف 0 - لایپزیش  3

 

یکشنبه ٢٤ آذر

وولفسبورگ 2 - مونشن گلادباخ 1 

شالکه 1 – فرانکفورت 0 

 

هفته چهاردهم

جمعه 15 آذر

فرانکفورت 2 - هرتابرلین  2 

شنبه 16 آذر

آگزبورگ 2 – ماینتس  1

مونشن گلادباخ 2 - بایرن مونیخ  1

دورتموند 5 – دوسلدورف  0

فرایبورگ 1 – وولفسبورگ  0

لایپزیش 3 - هافن هایم  1

بایرلورکوزن 2 - شالکه  1

یکشنبه 17 آذر

یونیون برلین 2 - کلن 0 

وردربرمن 0 - پادربورن 1 

 

هفته سیزدهم

جمعه 8 آذر

شالکه 2 - یونیون برلین  1 

 

شنبه 9 آذر

کلن 1 – آگزبورگ  1  

هرتابرلین 1 – دورتموند  2

هافن هایم 1  - دوسلدورف  1

پادربورن 2 – لایپزیش  3

بایرن مونیخ 1 – بایرلورکوزن  2

 

یکشنبه 10 آذر

مونشن گلادباخ 4 - فرایبورگ 2 

وولفسبورگ 2 - وردربرمن 3 

 

دوشنبه 11 آذر

ماینتس2 - فرانکفورت 1

 

هفته دوازدهم

جمعه ١ آذر

دورتموند 3 - پادربورن  3

 

شنبه ٢ آذر

یونیون برلین 2 - مونشن گلادباخ  0

وردربرمن 1 – شالکه  2

دوسلدورف 0 - بایرن مونیخ  4

بایرلورکوزن 1 – فرایبورگ  1

فرانکفورت 0 – وولفسبورگ  2

لایپزیش 4 – کلن  1

 

یکشنبه ٣ آذر

آگزبورگ 4 - هرتابرلین 0 

هافن هایم 1 - ماینتس 5 

 

هفته یازدهم

 

جمعه 17 آبان

کلن 1 - هافن‌هایم  2

شنبه 18 آبان

هرتابرلین 2 - لایپزیش  4 

ماینتس 2 - یونیون برلین  3

پادرن بورن 0 - آگزبورگ  1

شالکه 3 - دوسلدورف  3 

بایرن مونیخ 4  - دورتموند 0

یکشنبه 19 آبان

مونشن گلادباخ 3 - وردربرمن 1 

وولفسبورگ 0 - بایرلورکوزن 2 

فرایبورگ 1 - فرانکفورت 0 

 

هفته دهم  

جمعه 10 آبان  
هافن هایم 3 - پادربورن 0

 

شنبه 11 آبان  
لایپزیش 8 - ماینتس 0
وردربرمن 2 - فرایبورگ 2
بایرلورکوزن 1 - مونشن گلادباخ 2
دورتموند 3 - وولفسبورگ 0
فرانکفورت 5 - بایرن مونیخ 1 
یونیون برلین 1 - هرتابرلین 0

یکشنبه 12 آبان  
دوسلدورف 2 - کلن  0 
آگزبورگ 2 - شالکه  3 

 

هفته نهم 

جمعه ٣ آبان

ماینتس 3 - کلن  1

 

شنبه ٤ آبان

بایرن مونیخ  2 - یونیون برلین 1

فرایبورگ 2 – لایپزیش  1

هرتابرلین 2 - هافن هایم  3

پادربورن 2 – دوسلدورف  0

شالکه 0 - دورتموند  0

بایرلورکوزن 2 – وردربرمن  2 

 

یکشنبه ٥ آبان

وولفسبورگ 0 - آگزبورگ 0

مونشن گلادباخ 4 - فرانکفورت 2

 

هفته هشتم

جمعه 26 مهر

فرانکفورت 3 - بایرلورکوزن  0

شنبه 27 مهر

آگزبورگ 2 - بایرن مونیخ  2

لایپزیش 1 - وولفسبورگ  1

یونیون برلین 2 – فرایبورگ 0

وردربرمن 1 – هرتابرلین 1

دوسلدورف 1 – ماینتس 0

دورتموند 1 - مونشن گلادباخ  0

یکشنبه 28 مهر

کلن 3 - پادربورن 0 

هافن هایم 2 – شالکه 0 

 

هفته هفتم

جمعه 12 مهر
هرتابرلین 3 - دوسلدورف  1     

 

شنبه 13 مهر

پادربورن 1 - ماینتس 2
بایرلورکوزن 1  - لایپزیش  1
بایرن مونیخ 1 - هافن هایم  2 
فرایبورگ 2 - دورتموند 2 
شالکه 1 - کلن 1

 

یکشنبه 14 مهر
مونشن گلادباخ 5 - آگزبورگ 1
وولفسبورگ 1 - یونیون برلین 0 
فرانکفورت 2 - وردربرمن 2 

 

هفته ششم

جمعه 5 مهر

یونیون برلین 1 - فرانکفورت  2

 

شنبه 6 مهر

آگزبورگ 0 – بایرلورکوزن  3

هافن هایم  0 - مونشن گلادباخ  3

ماینتس 0 – وولفسبورگ  1

پادربورن 2 - بایرن مونیخ  3

لایپزیش 1 – شالکه  3

دورتموند 2 - وردربرمن  2 

 

یکشنبه 7 مهر
دوسلدورف 1 - فرایبورگ 2 
کلن - هرتابرلین

 

هفته پنجم 

جمعه ٢٩ شهریور

شالکه 2 - ماینتس  1 

 

شنبه ٣٠ شهریور

بایرلورکوزن 2 - یونیون برلین 0

بایرن مونیخ 4 – کلن  0

فرایبورگ 1 – آگزبورگ  1

هرتابرلین 2 – پادربورن  1

وردربرمن  0 – لایپزیش  3   

دسته بندی :
برچسب :

نظرات شما

آیا مایل به نظردهی می باشید؟

مانده : (1000) حرف
شبکه ورزش سيما
  • تلفن گویا : 162
  • شبکه اجتماعی : @varzeshtv.irib
    https://sapp.ir/Varzeshtv
  • پیامک : 30000917