باشگاه خونگی

«باشگاه خونگی» به آموزش حرکات ورزشی برای افرادی که اکثر وقت خود را داخل خانه سپری می کند اختصاص دارد

«باشگاه خونگی» نیز به آموزش حرکات ورزشی ، نرمش و همچنین تناسب اندام برای آن دسته از افرادی می پردازد که اکثر وقت خود را در خانه سپری می کنند. این برنامه در دو نوبت ورزش بانوان و مردان پخش می شود. تهیه کنندگی این برنامه را عبدالرسول رفیع زاده برعهده دارد.

شبکه ورزش سيما
  • تلفن گویا : 162
  • شبکه اجتماعی :
    https://sapp.ir/Varzeshtv
  • پیامک : 3000091