تعداد بازدید: 5919
تاریخ انتشار: سه شنبه 29 بهمن 1398 - 20:0:0
والیبال لیگ برتر مردان ایران

والیبال لیگ برتر ایران

هفته هجدهم - چهارشنبه 30 بهمن 

فولاد سیرجان - پیکان 

راه یاب ملل مریوان - شهداب یزد 

کاله مازندران - پیام مشهد 

خاتم اردکان - سپاهان اصفهان 

شهرداری گنبد - شهرداری ورامین 

سایپا - شهروند اراک 

 

هفته هفدهم -  یکشنبه  27 بهمن

شهرداری ورامین 3 ـ کاله 2

شهرداری ارومیه 3 ـ راهیاب ملل مریوان 0

شهرداری گنبد 3 ـ شهروند اراک 0

سپاهان 3 ـ سایپا 1

شهداب یزد 3 ـ خاتم اردکان 1 

پیام خراسان 2 ـ فولاد سیرجان 3 

 

هفته شانزدهم - چهارشنبه 23 بهمن

شهرداری ارومیه  3 – خاتم اردکان  0 

پنجشنبه 24 بهمن

پیکان تهران 3 – پیام خراسان 0

فولاد سیرجان ایرانیان 2 – شهرداری ورامین 3

شهداب یزد 2 – سایپا تهران 3

شهروند اراک 1 – کاله مازندران 3

شهرداری گنبد 0 – سپاهان اصفهان 3

 

هفته پانزدهم - یکشنبه 20 بهمن

کاله مازندران 3 - سپاهان 2

راه یاب ملل مریوان 1 - خاتم اردکان 3

شهرداری ورامین 3 - پیکان تهران 0

سایپا 3 - شهرداری ارومیه 2

شهروند اراک 0 - فولاد سیرجان 3

شهرداری گنبد 3 - شهداب یزد 2
 

هفته چهاردهم - چهارشنبه 16 بهمن

راه یاب ملل مریوان 0 – سایپا  3

پیام مشهد 0 - شهرداری ورامین  3

پیکان تهران 3 - شهروند اراک  0

شهرداری ارومیه 3 - شهرداری گنبد  0

فولاد سیرجان 3 – سپاهان  2

شهداب یزد 0 - کاله مازندران  3

 

هفته سیزدهم - یکشنبه 13 بهمن

خاتم اردکان 0 – سایپا تهران 3

پیام خراسان 1 – شهروند اراک 3

راه‌یاب ملل مریوان 3 – شهرداری گنبد 0

پیکان تهران 2 – فولاد سپاهان اصفهان 3

شهرداری ارومیه 3 – کاله مازندران 1

شهداب یزد 1 – فولاد سیرجان ایرانیان 3

 

هفته دوازدهم - پنجشنبه 10 بهمن

شهرداری ورامین 3 - شهروند اراک 1

شهرداری گنبد 3 - خاتم اردکان 0

سپاهان اصفهان 3 - پیام مشهد 0

راه یاب ملل مریوان 0 - کاله مازندران 3

پیکان تهران 3 - شهداب یزد 0

فولاد سیرجان 1 - شهرداری ارومیه 3

 

هفته یازدهم - یکشنبه 6 بهمن

سایپا 3 - شهرداری گنبد 1

سپاهان 2 - شهرداری ورامین 3

کاله مازندران 3 - خاتم اردکان 0

شهداب یزد 3 - پیام مشهد 2

فولاد سیرجان ایرانیان 2 - راه یاب ملل مریوان 3

شهرداری ارومیه 1 - پیکان تهران 3

 

هفته دهم  – یکشنبه 10 آذر

شهروند اراک 0 – سپاهان اصفهان 3

سایپا تهران 3 – کاله مازندران 1

شهرداری ورامین 3 – شهداب یزد 2

خاتم اردکان 1 – فولاد سیرجان ایرانیان 3

پیام خراسان 2 – شهرداری ارومیه 3

راه‌یاب ملل مریوان 1 – پیکان تهران 3

تیم شهرداری گنبد این هفته استراحت داشت

 

هفته نهم - چهارشنبه 6 آذر 

کاله مازندران 3 - شهرداری گنبد  0

فولاد سیرجان 1 – سایپا  3

شهرداری ارومیه 0 - شهرداری ورامین  3

پیکان تهران 3 - خاتم اردکان  0

پیام مشهد 3 - راه یاب ملل مریوان  1

شهداب یزد 2 - شهروند اراک  3

 

هفته هشتم - یکشنبه 3 آذر

شهداب یزد 0 - فولاد سپاهان اصفهان 3 

شهرداری گنبد 3 - فولاد سیرجان ایرانیان 1 

شهروند اراک 1 - شهرداری ارومیه 3 

سایپا تهران 2 - پیکان تهران 3 

شهرداری ورامین 3 - راه یاب ملل مریوان 0 

خاتم اردکان 0 - پیام خراسان 3 

تیم کاله مازندران این هفته استراحت دارد

 

هفته هفتم

چهارشنبه 29 آبان

پیکان 3 - شهرداری گنبد  1

پیام خراسان 1 - سایپا تهران  3

شهرداری ورامین 3 - خاتم اردکان  2

چهارشنبه 2 بهمن

کاله آمل 3 - فولاد سیرجان 0

فولاد سپاهان 1 - شهرداری ارومیه 3

شهروند اراک 1 - راهیاب ملل مریوان 3

 

هفته ششم- یکشنبه 29 دی

شهرداری ارومیه 3 – شهداب یزد 0

کاله مازندران 3 – پیکان تهران 2

فولاد سپاهان اصفهان 3 - راه‌یاب ملل مریوان 0

خاتم اردکان 1 – شهروند اراک 3

سایپا تهران 3 – شهرداری ورامین 0

شهرداری گنبد 3 - پیام خراسان 0

 

هفته پنجم  - چهارشنبه 22 آبان

پیکان تهران 3 – فولاد سیرجان ایرانیان  1

شهداب یزد 0  – راه‌یاب ملل مریوان  3

پیام خراسان 0 – کاله مازندران  3

فولاد سپاهان اصفهان 3 – خاتم اردکان  1

شهرداری ورامین 3 – شهرداری گنبد 0

شهروند اراک 0 – سایپا تهران 3

 

هفته چهارم - یکشنبه 19 آبان

راه یاب ملل مریوان 1 – شهرداری ارومیه 3

فولاد سیرجان ایرانیان 0 – پیام خراسان 3 

کاله مازندران 0 – شهرداری ورامین 3 

سایپا تهران 1 – فولاد سپاهان اصفهان 3 

شهروند اراک 1 – شهرداری گنبد 3 

خاتم اردکان - شهداب یزد ، به تعویق افتاد 

 

هفته سوم - پنجشنبه 16 آبان 

پیام خراسان 1 ـ پیکان تهران 3

خاتم اردکان 1 ـ شهرداری ارومیه 3

شهرداری ورامین 3 ـ فولاد سیرجان ایرانیان 2 

سایپا تهران 2 ـ شهداب یزد 3

شهروند اراک 0 ـ کاله مازندران 3

شهرداری گنبد 3 ـ سپاهان اصفهان 2

 
هفته دوم- یکشنبه 12 آبان
 
فولاد سپاهان اصفهان 3 – کاله مازندران 2 
خاتم اردکان 3 – راه‌یاب ملل مریوان 2 
پیکان 2 – شهرداری ورامين 3 
شهرداری ارومیه 2 – سایپا 3 
فولاد سیرجان ایرانیان – شهروند اراک ، برگزار نشد
شهداب یزد 0 – شهرداری گنبد 3 
 
 
هفته نخست- چهارشنبه 8 آبان
 
شهرداری گنبد 3 - شهرداری ارومیه 2
 
سپاهان 3 - فولاد ایرانیان سیرجان 1
 
کاله مازندران 3 - شهداب یزد 2
 
شهرداری ورامین 3 - پیام خراسان 0
 
سایپا 3 - راهیاب ملل مریوان 1
 
شهروند اراک 0 - پیکان 3

 

برنامه کامل لیگ برتر والیبال 

دسته بندی :
برچسب :

نظرات شما

آیا مایل به نظردهی می باشید؟

مانده : (1000) حرف
شبکه ورزش سيما
  • تلفن گویا : 27861800 021
  • شبکه اجتماعی :
    https://sapp.ir/Varzeshtv
  • پیامک : 3000091