تعداد بازدید: 2574
تاریخ انتشار: سه شنبه 12 آذر 1398 - 9:0:0
لیگ برتر والیبال ایران

لیگ برتر والیبال ایران

هفته یازدهم - اعلام خواهد شد 

سایپا -  شهرداری گنبد

سپاهان -  شهرداری ورامین

کاله مازندران - خاتم اردکان

شهداب یزد - پیام مشهد    

فولاد سیرجان ایرانیان - راه یاب ملل مریوان

شهرداری ارومیه -  پیکان تهران

 

هفته دهم  – یکشنبه 10 آذر

شهروند اراک 0 – سپاهان اصفهان 3
سایپا تهران 3 – کاله مازندران 1
شهرداری ورامین 3 – شهداب یزد 2
خاتم اردکان 1 – فولاد سیرجان ایرانیان 3
پیام خراسان 2 – شهرداری ارومیه 3
راه‌یاب ملل مریوان 1 – پیکان تهران 3
تیم شهرداری گنبد این هفته استراحت داشت

 

هفته نهم - چهارشنبه 6 آذر 

کاله مازندران 3 - شهرداری گنبد  0

فولاد سیرجان 1 – سایپا  3

شهرداری ارومیه 0 - شهرداری ورامین  3

پیکان تهران 3 - خاتم اردکان  0

پیام مشهد 3 - راه یاب ملل مریوان  1

شهداب یزد 2 - شهروند اراک  3

 

هفته هشتم

یکشنبه 3 آذر

شهداب یزد 0 - فولاد سپاهان اصفهان 3 

شهرداری گنبد 3 - فولاد سیرجان ایرانیان 1 

شهروند اراک 1 - شهرداری ارومیه 3 

سایپا تهران 2 - پیکان تهران 3 

شهرداری ورامین 3 - راه یاب ملل مریوان 0 

خاتم اردکان 0 - پیام خراسان 3 

تیم کاله مازندران این هفته استراحت دارد

 

هفته هفتم

چهارشنبه 29 آبان

پیکان 3 - شهرداری گنبد  1

پیام خراسان 1 - سایپا تهران  3

شهرداری ورامین 3 - خاتم اردکان  2

کاله آمل - فولاد سیرجان / به تعویق افتاد

فولاد سپاهان - شهرداری ارومیه / به تعویق افتاد

شهروند اراک - راهیاب ملل مریوان / به تعویق افتاد

 

هفته ششم

تاریخ برگزاری متعاقبا اعلام می شود

شهرداری ارومیه – شهداب یزد

راه‌یاب ملل مریوان – فولاد سپاهان اصفهان

خاتم اردکان – شهروند اراک

سایپا تهران – شهرداری ورامین

کاله مازندران – پیکان تهران

شهرداری گنبد - پیام خراسان

 

هفته پنجم 

چهارشنبه 22 آبان

پیکان تهران 3 – فولاد سیرجان ایرانیان  1

شهداب یزد 0  – راه‌یاب ملل مریوان  3

پیام خراسان 0 – کاله مازندران  3

فولاد سپاهان اصفهان 3 – خاتم اردکان  1

شهرداری ورامین 3 – شهرداری گنبد 0

شهروند اراک 0 – سایپا تهران 3

 

هفته چهارم 

یکشنبه 19 آبان

راه یاب ملل مریوان 1 – شهرداری ارومیه 3

فولاد سیرجان ایرانیان 0 – پیام خراسان 3 

کاله مازندران 0 – شهرداری ورامین 3 

سایپا تهران 1 – فولاد سپاهان اصفهان 3 

شهروند اراک 1 – شهرداری گنبد 3 

خاتم اردکان - شهداب یزد ، به تعویق افتاد 

 

هفته سوم

پنجشنبه 16 آبان 

پیام خراسان 1 ـ پیکان تهران 3

خاتم اردکان 1 ـ شهرداری ارومیه 3

شهرداری ورامین 3 ـ فولاد سیرجان ایرانیان 2 

سایپا تهران 2 ـ شهداب یزد 3

شهروند اراک 0 ـ کاله مازندران 3

شهرداری گنبد 3 ـ سپاهان اصفهان 2

 
هفته دوم
یکشنبه 12 آبان
 
فولاد سپاهان اصفهان 3 – کاله مازندران 2 
خاتم اردکان 3 – راه‌یاب ملل مریوان 2 
پیکان 2 – شهرداری ورامين 3 
شهرداری ارومیه 2 – سایپا 3 
فولاد سیرجان ایرانیان – شهروند اراک ، برگزار نشد
شهداب یزد 0 – شهرداری گنبد 3 
 
 
هفته نخست
چهارشنبه 8 آبان
 
شهرداری گنبد 3 - شهرداری ارومیه 2
 
سپاهان 3 - فولاد ایرانیان سیرجان 1
 
کاله مازندران 3 - شهداب یزد 2
 
شهرداری ورامین 3 - پیام خراسان 0
 
سایپا 3 - راهیاب ملل مریوان 1
 
شهروند اراک 0 - پیکان 3

 

برنامه کامل لیگ برتر والیبال 

دسته بندی :
برچسب :

نظرات شما

آیا مایل به نظردهی می باشید؟

مانده : (1000) حرف
شبکه ورزش سيما
  • تلفن گویا : 27861800 021
  • شبکه اجتماعی :
    https://sapp.ir/Varzeshtv
  • پیامک : 3000091