تعداد بازدید: 1560
تاریخ انتشار: پنج شنبه 21 آذر 1398 - 18:50:0

بسکتبال لیگ برتر ایران

هفته دوازدهم - پنجشنبه 21 آذر

پالایش نفت آبادان 66 - شیمیدر قم 72

شهرداری گرگان 66 - پتروشیمی بندرامام 47

ذوب آهن اصفهان 65 - اکسون تهران 87 

شهرداری بندرعباس 81 - توفارقان آذرشهر 90

رعد پدافند هوایی دزفول 79 - شورا و شهرداری قزوین 75

نیروی زمینی تهران 76 - صنعت مس کرمان 80

آویژه صنعت پارسا مشهد 71 - مهرام تهران 81

 

هفته یازدهم - دوشنبه 18 آذر

پتروشیمی بندر امام ۶۹ - نفت آبادان ۶۶

شیمیدر قم ۸۹ - ذوب آهن اصفهان ۸۲

توفارقان آذر شهر ۷۳ - شهرداری گرگان ۶۱

 صنعت مس کرمان ۶۶ - شهرداری بندرعباس ۶۹

 شهرداری قزوین۶۴ - آویژه صنعت پارسا مشهد ۸۵

 مهرام تهران ۸۹ - نیروی زمینی۵۰

 مس کرمان ۶۶ - شهرداری بندرعباس ۶۹

 اکسون تهران 83 - رعد پدافند هوایی شهرکرد  61

 

هفته دهم -  پنجشنبه 14 آذر

پالایش نفت آبادان 57 - ذوب آهن اصفهان 66 
پتروشیمی بندرامام 86 - توفارقان آذرشهر 61 
رعد پدافند هوایی شهرکرد 68 – شیمیدر قم 83 
شهرداری گرگان 84 - مس کرمان 47 
آویژه صنعت پارسا مشهد 70 – اکسون تهران 67 
شهرداری بندرعباس 83 - مهرام تهران 75 
نیروی زمینی تهران 81 – شورا و شهرداری قزوین 72 

 

هفته نهم - دوشنبه 11 آذر

توفارقان آذر شهر 61 – پالایش نفت آبادان 81

ذوب آهن اصفهان 83 – رعد پدافند هوایی شهرکرد 59

صنعت مس کرمان 76 – پتروشیمی بندر امام خمینی 83

شیمیدر قم 78 – آویژه صنعت پارسا مشهد 70

اکسون تهران 82 – نیروی زمینی  70  

شورا و شهرداری قزوین 69 – شهرداری بندرعباس  76

مهرام تهران 67 – شهرداری گرگان 66

 

هفته هشتم  -  پنجشنبه ۷ آذر

پالایش نفت آبادان 98 - رعد پدافند هوایی دزفول 66

توفارقان آذرشهر 80 - مس کرمان 65

 آویژه صنعت مشهد 109 - ذوب آهن اصفهان 89

پتروشیمی بندرامام 74 - مهرام تهران 76

نیروی زمینی تهران 67 - شیمیدر قم 89

شهرداری گرگان 84 - شورا و شهرداری قزوین 58

 شهرداری بندرعباس 68 - اکسون تهران  62

 

 

هفته هفتم – دوشنبه 4 آذر

مس کرمان ۵۱ ـ نفت آبادان ۶۷

رعد پدافند هوایی شهرکرد ۷۶ ـ آویژه صنعت مشهد ۷۷

ذوب‌آهن اصفهان ۸۵ ـ نیروی زمینی ۵۹

شورا و شهرداری قزوین ۶۷ ـ پتروشیمی بندر امام ۹۴

شیمیدر قم ۹۳ ـ شهرداری بندرعباس ۶۳

اکسون تهران ۵۷ ـ شهرداری گرگان ۷۰

 

هفته ششم  -  پنجشنبه 30 آبان

نیروی زمینی 77 - رعد پدافند هوایی 101
توفارقان آذرشهر83 - شورا و شهرداری قزوین 87
شهرداری بندرعباس 74 - ذوب آهن اصفهان 60
پتروشیمی بندرامام 86 – اکسون تهران 77
شهرداری گرگان 73 – شیمیدرقم 58

 

هفته پنجم - دوشنبه 27 آبان 

شیمیدر قم 63 - پتروشیمی بندرامام  82

آویژه صنعت مشهد 85 - نیروی زمینی تهران 73

شهرداری قزوین - مس کرمان / لغو شد

رعد پدافند هوایی شهرکرد 70 - شهرداری بندرعباس 69

اکسون تهران 86 - توفارقان آذرشهر 82

مهرام تهران 55 - نفت آبادان 58

ذوب آهن اصفهان - شهرداری گرگان / لغو شد

 
 

هفته چهارم - پنجشنبه 23 آبان

نیروی زمینی تهران 54 - پالایش نفت آبادان 74

مهرام تهران 86 - شورا و شهرداری قزوین 62

شهرداری بندرعباس 57 - آویژه صنعت پارسا مشهد 58

صنعت مس کرمان 62 – اکسون تهران 78

شهرداری گرگان 77 - رعد پدافند هوایی دزفول 40

توفارقان آذرشهر 81 – شیمیدر قم 88

پتروشیمی بندرامام 67 - ذوب آهن اصفهان 52

 

هفته سوم - دوشنبه 20 آبان

اکسون تهران 68 – مهرام تهران 72

پالایش نفت آبادان 85 – شورا و شهرداری قزوین  62

آویژه صنعت پارسا 83 – شهرداری گرگان  87

شیمیدر قم 88 – صنعت مس کرمان 63

رعد پدافند هوایی شهرکرد 51 – پتروشیمی بندر امام خمینی  89

ذوب آهن اصفهان 74 – توفارقان آذرشهر 77   

نیروی زمینی 74 – شهرداری بندرعباس  55

 

هفته دوم - پنجشنبه ۱۶ آبان  

مهرام تهران 83 - شیمیدر قم 82

شهرداری گرگان 78 - نیروی زمینی تهران 49

پتروشیمی بندر امام 84 - آویژه صنعت مشهد 43

شهرداری بندرعباس 58 - پالایش نفت آبادان 63

صنعت مس کرمان 78 - ذوب آهن اصفهان 96

شورا و شهرداری قزوین 62 - اکسون تهران 67

توفارقان آذرشهر 93 - رعد پدافند هوایی دزفول 85

 

هفته نخست - پنجشنبه 9 آبان

پالایش نفت آبادان 91 - اکسون تهران 90

شهرداری گرگان 72 - شهرداری بندرعباس 56

شیمیدر قم 97 - شورا و شهرداری قزوین 71

پتروشیمی بندرامام 96 - نیروی زمینی تهران 53

ذوب آهن اصفهان 53 - مهرام تهران 81

توفارقان آذرشهر 66 - آویژه صنعت پارسا مشهد 86

رعد پدافند هوایی دزفول 69 - صنعت مس کرمان 72

 

دسته بندی :
برچسب :

نظرات شما

آیا مایل به نظردهی می باشید؟

مانده : (1000) حرف
شبکه ورزش سيما
  • تلفن گویا : 27861800 021
  • شبکه اجتماعی :
    https://sapp.ir/Varzeshtv
  • پیامک : 3000091