تعداد بازدید: 716
تاریخ انتشار: جمعه 8 آذر 1398 - 8:30:0
فوتبال لیگ اروپا 2020 - 2019

فوتبال لیگ اروپا

مرحله گروهی فوتبال لیگ اروپا

 هفته پنجم مرحله گروهی فوتبال لیگ اروپا

 

پنجشنبه 7 آذر

 

ویتوریا گیمارش 1 - استاندارد لیژ 1

دودلانژ لوکزامبورگ 0 - آپوئل نیکوزیا قبرس 2

سویا اسپانیا 2 - قره باغ جمهوری آذربایجان 0

لوگانوسوئیس 0 - کپنهاگن دانمارک 1

مالمو سوئد 4 - دیناموکیف اوکراین 3

کراسنودارروسیه 1 - بازل سوئیس 0

ترابوزان ترکیه 0 - ختافه اسپانیا 1

روزنبرگ نروژ 1 - لاسک اتریش 2

اسپورتینگ پرتغال 4 - آیندهوون هلند 0

لاتسیو ایتالیا 1 - کلوژ رومانی 0

سلتیک اسکاتلند 3 - رن فرانسه 1

آرسنال انگلیس 1 - فرانکفورت آلمان 2

فاینورد هلند 2 - گلاسکو رنجرز اسکاتلند 2

یانگ بویزسوئیس 1 - پورتو پرتغال 2

فرانس واروش مجارستان 2 - اسپانیول اسپانیا 2

زسکا مسکوروسیه 1 - لودگورتس بلغارستان 1

اُلکساندریا اوکراین 0 - وولفسبورگ آلمان 1

سنت اتین فرانسه 0 - خنت بلژیک 0

وولفسبِرگ اتریش 0 - مونشن گلادباخ آلمان 1

باشاک شهیرترکیه 0 - رم ایتالیا 3

براگا پرتغال 3 - ولورهمپتون انگلیس 3

بشیکتاش ترکیه 2 - براتیسلاوا اسلواکی 1

آستانا قزاقستان 2 - منچستریونایتد انگلیس 1

آلکمار هلند 2 - پارتیزان بلگراد صربستان 2

 

 

هفته چهارم مرحله گروهی فوتبال لیگ اروپا

چهارشنبه 15 آبان

ویتوریا گیمارش پرتغال 1 - آرسنال انگلیس  1 

 

پنجشنبه 16 آبان

استاندارد لیژ بلژیک 2 – فرانکفورت آلمان 1
مونشن گلادباخ آلمان 2 - رم ایتالیا 1
وولفسبِرگ اتریش 0 - باشاک شهیرترکیه 3 
آپوئل نیکوزیا قبرس 2 - قره باغ جمهوری آذربایجان 1
گلاسکو رنجرز اسکاتلند 2 - پورتو پرتغال 0
فاینورد هلند 1 - یانگ بویزسوئیس 1
اسپانیول اسپانیا 6 - لودگورتس بلغارستان 0
فرانس واروش مجارستان 0 - زسکا مسکوروسیه 0
اُلکساندریا اوکراین 2 - سنت اتین فرانسه 2
وولفسبورگ آلمان 1 - خِنت بلژیک 3
ولورهمپتون انگلیس1 - براتیسلاوا اسلواکی 0
براگا پرتغال 3 - بشیکتاش ترکیه 1
منچستریونایتد انگلیس - پارتیزان بلگراد صربستان
آستانه قزاقستان 0 - آلکمار هلند 5
کپنهاگن دانمارک 1 - دیناموکیف اوکراین 1
دودلانژلوکزامبورگ 2 - سویا اسپانیا 5
لوگانو سوئیس 0 - مالمو سوئد 0
بازل سوئیس 2 - ختافه اسپانیا 1
کراسنودارروسیه 3 - ترابوزان ترکیه 1
لاسک اتریش 4 - آیندهوون هلند 1
روزنبرگ نروژ 0 - اسپورتینگ پرتغال 2
کلوژ رومانی 1 - رن فرانسه 0
لاتسیو ایتالیا 1 - سلتیک اسکاتلند 2

 

هفته سوم مرحله گروهی فوتبال لیگ اروپا

پنجشنبه 2 آبان

رم ایتالیا 1 -  مونشن گلادباخ آلمان 1

باشاک شهیرترکیه 1 -  وولفسبِرگ اتریش 0

قره باغ جمهوری آذربایجان 2 -  آپوئل نیکوزیا قبرس 2

پورتو پرتغال 1 - گلاسکو رنجرز اسکاتلند 1

یانگ بویزسوئیس 2 - فاینورد هلند 0

لودگورتس بلغارستان 0 - اسپانیول اسپانیا 1

زسکا مسکوروسیه 0 - فرانس واروش مجارستان 1

 سنت اتین فرانسه  1 -  اُلکساندریا اوکراین 1

  خِنت بلژیک  2 – وولفسبورگ آلمان 2

 براتیسلاوا اسلواکی 1 - ولورهمپتون انگلیس 2

 بشیکتاش ترکیه 1 - براگا پرتغال 2

 پارتیزان بلگراد صربستان 0 -  منچستریونایتد انگلیس 1

 آلکمار هلند 6 - آستانه قزاقستان 0

 دیناموکیف اوکراین 1 -  کپنهاگن دانمارک 1

 سویا اسپانیا 3 – دودلانژلوکزامبورگ  0

  مالمو سوئد 2 – لوگانوسوئیس 1

 ختافه اسپانیا 0 –  بازل سوئیس 1

 ترابوزان ترکیه 0 – کراسنودارروسیه 2

 آیندهوون هلند 0 – لاسک اتریش 0

 اسپورتینگ پرتغال 1 – روزنبرگ نروژ 0

 رن فرانسه 0 – کلوژ رومانی 1

 سلتیک اسکاتلند 2 –  لاتسیو ایتالیا 1

 فرانکفورت آلمان 2 – استاندارد لیژ بلژیک 1

 آرسنال انگلیس 3 – ویتوریا گیمارش پرتغال 2

 

هفته دوم لیگ اروپا 

پنجشنبه 11 مهر

آلکمار هلند 0 - منچستریونایتد انگلیس 0
دودلانژلوکزامبورگ 1 - قره باغ جمهوری آذربایجان 4
سویا اسپانیا 1 - آپوئل نیکوزیا قبرس 0
لوگانوسوئیس 0 - دیناموکیف اوکراین 0
مالمو سوئد 1 - کپنهاگن دانمارک 1
ویتوریا گیمارش پرتغال 0 - فرانکفورت آلمان 1
کراسنودارروسیه 1 - ختافه اسپانیا 2
ترابوزان ترکیه 2 - بازل سوئیس 2
اسپورتینگ پرتغال 2 - لاسک اتریش 1
روزنبرگ نروژ 1 - آیندهوون هلند 4
لاتسیو ایتالیا 2 - رن فرانسه 1
سلتیک اسکاتلند 2 - کلوژ رومانی 0
آرسنال انگلیس 4 - استاندارد لیژ بلژیک 0
یانگ بویزسوئیس 2 - گلاسکو رنجرز اسکاتلند 1
فاینورد هلند 2 - پورتو پرتغال 0
زسکا مسکوروسیه 0 - اسپانیول اسپانیا 2
فرانس واروش مجارستان 0 – لودگورتس بلغارستان 3
سنت اتین فرانسه 1 - وولفسبورگ آلمان 1
اُلکساندریا اوکراین 1- خنت بلژیک 1
وولفسبِرگ اتریش 1 - رم ایتالیا 1
باشاک شهیرترکیه 1 - مونشن گلادباخ آلمان 1
بشیکتاش ترکیه 0 - ولورهمپتون انگلیس 1
براگا پرتغال 2 - براتیسلاوا اسلواکی 2
آستانه قزاقستان 1 - پارتیزان بلگراد صربستان 2 

 

هفته نخست لیگ اروپا 

پنجشنبه 28 شهریور 

آپوئل نیکوزیا قبرس 3 - دودلانژلوکزامبورگ 4

قره باغ جمهوری آذربایجان 0 – سویا اسپانیا 3

کپنهاگن دانمارک 1 – لوگانوسوئیس 0

دیناموکیف  اوکراین 1 – مالمو سوئد 0

بازل سوئیس 5 – کراسنودارروسیه 0

ختافه اسپانیا  1 – ترابوزان ترکیه 0

لاسک اتریش 1 – روزنبرگ نروژ 0

آیندهوون هلند 3 – اسپورتینگ پرتغال 2

کلوژ رومانی 2 – لاتسیو ایتالیا 1

رن فرانسه 1 – سلتیک اسکاتلند 1

استاندارد لیژ 2 – ویتوریا گیمارش 0

فرانکفورت آلمان 0 – آرسنال انگلیس 3

گلاسکو رنجرز اسکاتلند 1 – فاینورد هلند 0

پورتو پرتغال 2 – یانگ بویزسوئیس 1

اسپانیول اسپانیا 1 – فرانس واروش مجارستان 1

لودگورتس بلغارستان 5 – زسکا مسکوروسیه 1

وولفسبورگ آلمان 3 – اُلکساندریا اوکراین 1

خنت بلژیک 3 – سنت اتین فرانسه 2

مونشن گلادباخ آلمان 0 – وولفسبِرگ اتریش 4

رم ایتالیا 4 – باشاک شهیرترکیه 0

ولورهمپتون انگلیس 0 – براگا پرتغال 1

براتیسلاوا اسلواکی 4 – بشیکتاش ترکیه 2

منچستریونایتد انگلیس 1 – آستانا قزاقستان 0

پارتیزان بلگراد صربستان 2 – آلکمار هلند 2  

لینک سایت مسابقات 

دسته بندی :
برچسب :

نظرات شما

آیا مایل به نظردهی می باشید؟

مانده : (1000) حرف
شبکه ورزش سيما
  • تلفن گویا : 27861800 021
  • شبکه اجتماعی :
    https://sapp.ir/Varzeshtv
  • پیامک : 3000091